Het ERPSquad label vanERP Squad voorziet in implementatie, optimalisatie en onderhoud van uw inrichting van AFAS Profit. Hieronder een overzicht van de onderhoudswerkzaamheden die u bij ons kunt beleggen.
1.   Periodiek onderhoud


Periodiek onderhoud betreft werkzaamheden die regelmatig ondersteuning vereisen, zonder dat daar een vaste inzetplanning aan wordt gekoppeld.

 • Runderkamp & Van Duren BV voert periodiek onderhoud uit op de installatie van AFAS Profit. De ondersteuningsbehoefte voor dit onderhoud wordt door de klant tijdig aangegeven en vastgelegd in een dynamische actielijst. Deze ‘actielijst periodiek onderhoud’ is de leidraad voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Op basis hiervan zal ook in overleg de inzetplanning met de klant worden afgestemd. Er is dus geen sprake van een vaste planning maar van een planning die gebaseerd is op de behoefte die vanuit de actielijst ontstaat;
 • De ‘actielijst periodiek onderhoud’ kan geen gewenste aanvullingen, optimalisaties of aanpassingen in de inrichting op basis van nieuwe functionaliteiten bevatten. Voor dit doel dient per gewenste aanvulling of optimalisatie een offerte te worden opgesteld door Runderkamp & Van Duren en via de gangbare weg binnen de klant in behandeling te worden genomen. Voorbeelden hiervan zijn functionele uitbreiding van modules als InSite, Sollicitant Self Service, Declaratiemodule en overige HRM instrumenten. Ook implementatie van nieuwe wetgeving valt hieronder.

 De planning van de inzet is afhankelijk van uw behoefte om de actielijst op te schonen. U zit nergens aan vast en bepaalt zelf het moment waarop u actie wilt zien. Dit wordt dan met uw accountmanager van Runderkamp & Van Duren BV besproken en vastgesteld. Bij voorkeur wordt één vaste Consultant hiervoor vrijgemaakt door Runderkamp & Van Duren. De geplande inzet kan tot één werkweek van tevoren kosteloos worden verschoven naar een andere datum. Bij latere annulering worden de kosten in rekening gebracht. Het onderhoud vindt plaats op de locatie zoals hierboven beschreven. Er is geen interactie met eindgebruikers van de inrichting, anders dan met de verantwoordelijken voor Functioneel Beheer. Contact en interactie met eindgebruikers is de verantwoordelijkheid voor de klant.

 Onder periodiek onderhoud wordt concreet het volgende verstaan:

 • Opschonen van gebruikersgegevens
 • Aanpassen layout, navigatie en pagina’s binnen bestaande functionaliteiten voor InSite.
 • Aanpassen van looncodes en regelingen binnen HRM/Payroll;
 • Aanpassingen in thema, kleurstellingen, banners, plug-ins, menustructuur InSite;
 • Oplossen van gebruikersvragen vanaf de lijst ‘actielijst periodiek’
 • Ondersteunen bij lastige issues en het overdragen van kennis naar de applicatiebeheerders en verantwoordelijken voor HRM en Payroll.

 2.   Incident Management


De klant verlangt een standaard responstijd in het geval van incidenten. Runderkamp & Van Duren verbindt zich om deze responstijd te garanderen. Het acteren op incidenten is onderdeel van het afgesproken Service Level. Echter de bijbehorende tijdsbesteding valt buiten het Periodiek Onderhoud en zal per incident separaat worden gefactureerd. Op het moment dat een incident zich voordoet wordt een inschatting gemaakt van de kosten en middels een korte opdrachtbevestiging geoffreerd. Het belangrijkste is dat u in geval van nood op ons kunt rekenen. Een overzicht van mogelijk voorkomende incidenten met bijbehorende responstijd is hieronder opgenomen.

Hiervoor geldt nadrukkelijk dat éérst en altijd contact moet worden opgenomen met de softwareleverancier. Pas als blijkt dat het incident niet wordt veroorzaakt door de software en dat de leverancier hierin geen rol kan spelen, gelden onderstaande afspraken:

 •  InSite/OutSite niet bereikbaar op werkdagen: responstijd maximaal 4 uren op weekdagen. Inzet Consultant op afstand of op locatie;
 • InSite/OutSite niet bereikbaar tijdens weekend/feestdagen: responstijd maximaal 8 uren. Inzet Consultant op afstand of op locatie;
 • Ernstige fouten bij het normale gebruik van de AFAS Profit HRM/Payroll/Financieel of InSite/OutSite (functionaliteit werkt niet): responstijd maximaal 4 uren op weekdagen. Inzet Consultant op afstand of op locatie;
 • Ernstige fouten bij het normale gebruik van de AFAS Profit HRM/Payroll/Financieel of InSite/OutSite (functionaliteit werkt niet) tijdens weekend/feestdagen: responstijd maximaal 8 uren. Inzet Consultant op afstand of op locatie;
 • Onverwachte impact op de inrichting door upgrades vanuit AFAS, responstijd maximaal 8 uren. Inzet Consultant op afstand of op locatie;
 • Overige calamiteiten: responstijd in overleg tussen KLANT en Runderkamp & Van Duren.

3.   Overige onderhoudsdiensten en tijdelijke inzet bij piekbelasting

 
Als er zaken zijn die buiten het periodiek onderhoud of incidentmanagement vallen, zoals bijvoorbeeld gewenste uitbreiding van de installatie, toevoegen van nieuwe functionaliteiten of ondersteuning tijdens piekbelastingen/vakanties zijn wij u ook daarin graag van dienst:

 •  Doorlopend Applicatiebeheer met vaste geplande inzet.

De ondersteuning wordt uitgevoerd bij u op locatie. Indien u wenst kunt u in overleg met de consultant de dag herplannen op een voor u beter geschikt moment. Dit dient u uiterlijk één werkweek vooraf te doen, zodat u kosteloos opnieuw kunt inplannen. Deze inzet bedraagt minimaal één dag per kalendermaand.

 •  Applicatiebeheer ad-hoc (is NIET gelijk aan Incident Management)

Bij deze vorm van applicatiebeheer garanderen wij de juiste ondersteuning binnen 48 uren na aanvraag. U kunt zich te allen tijde tot ons wenden met uw ondersteuningsverzoek, waarna wij iemand inplannen die op uw locatie komt ondersteunen. Afhankelijk van de urgentie van de situatie zullen wij het werk eventueel deels op onze eigen locatie uitvoeren. Indien u op deze manier een consultant boekt, kunt u deze niet alsnog annuleren. De volledige kosten worden dan door ons aan u in rekening gebracht.

 •  Detachering

In het geval u langdurig ondersteuning nodig hebt van een applicatiebeheerder of HRM/Payroll/Financieel professional (inzet fulltime langer dan één maand), spreken wij van detachering. In dit geval gelden afwijkende tarieven door de grote afname van consultancydagen in één keer.