InSiteSquad is Uniek

De experts van InSiteSquad


hebben zich aangesloten bij Runderkamp & Van Duren omdat zij vinden dat het delen van
individuele kennis een vermenigvuldiging van het totale kennisniveau van de groep zal betekenen.


Leden van het InSiteSquad doen het volgende 

om voorop te lopen in de kennis van InSite:

  • Zij hebben alle cursussen gevolgd in Profit HRM & Payroll
  • Zij hebben alle specialisatiecursussen gevolgd op het gebied van Workflow- & Documentmanagement, Autorisatie en InSite
  • Hebben met goed gevolg de InSiteSquad Bootcamp volbracht
  • Komen maandelijks één dag bij elkaar voor Studie, Kennisdeling en Intervisie. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de specialisten van AFAS om gezamenlijk te werken aan de verdere ontwikkeling en het succes van InSite
  • Maken deel uit van Special Interest Groups voor het gezamenlijk verhogen van specialistische kennis op onderdelen van de InSite implementatie (bijv. gebruikersoptimalisatie, informatiemanagement, grafische vormgeving, techniek)

De experts zijn en blijven zelfstandige ondernemers

en garanderen daarmee hun onafhankelijke visie. Daardoor versterken de leden elkaar en is het dus heel goed mogelijk om een aantal onafhankelijke, vrije geesten tóch als een goed geoliede machine met elkaar te laten samenwerken als één team.