InSite Lite MSS

InSite Lite MSS is de eerste bouwsteen


in het palet van InSite implementaties. Voor ondernemingen die 'rustig aan' willen beginnen met de implementatie van E-HRM is dit de ideale instap, waarbij direct al van de voordelen van InSite kan worden genoten, zonder dat daar een aanzienlijke investering tegenover staat.


U krijgt, net zoals bij de andere pakketten, een volledig ingericht,

uitgerold, gecommuniceerd en geimplementeerd product. Wel is het van belang dat de inrichting in AFAS Profit voor wat betreft Organigram, Autorisatie, Dossier-items, Taken & Signalen en Payroll goed is ingericht. Dit fundament wordt door ons beoordeeld tijdens de inventarisatie. Als het fundament onvoldoende is om een degelijk, structureel goed werkend en onderhoudbaar InSite op te kunnen bouwen, doen wij u een voorstel om dit op te lossen.

InSite Lite MSS bevat voor u de volgende onderdelen:

1) Inventarisatie

 • Gesprekken met betrokkenen
 • Scan inrichting Profit (Organigram, Autorisatie, Dossier-items, Taken,  Signalen,  Payroll)
 • Inventarisatieverslag, Conclusies, Aanbevelingen, Vervolgstappen

2) Documentatie

 • Vertaling Inventarisatie naar inrichting InSite
 • Overzicht inrichting InSite: Gebruikers, Rollen, Content, Layout
 • Overzicht klantwensen uitgewerkt naar ingerichte functionaliteiten

3) Inrichting Medewerkerportaal (alleen voor Managers)

 • Raadplegen eigen gegevens en toegang tot Dossier

4) Inrichting Managerportaal

 • Raadplegen medewerkergegevens en toegang tot Dossier

5) Bouw InSite Website met eigen Logo

6) Uitrol & Communicatie

7) Nazorg

 • Evaluatie
 • Terugkomdag & Overdracht beheer naar staande organisatie
 • Schriftelijk advies inzake vervolgtraject