InSite ESS/MSS

InSite ESS/MSS is de derde bouwsteen in het palet van InSite implementaties. Voor ondernemingen die stap één en twee hebben afgerond, óf meteen willen insteken met een ruime versie van ESS/MSS is dit de ideale instap, waarbij direct al van de voordelen van InSite kan worden genoten, zonder dat daar een aanzienlijke investering tegenover staat.

U krijgt, net zoals bij de andere pakketten, een volledig ingericht, uitgerold, gecommuniceerd en geimplementeerd product. Wel is het van belang dat de inrichting in AFAS Profit voor wat betreft Organigram, Autorisatie, Dossier-items, Taken & Signalen en Payroll goed is ingericht. Dit fundament wordt door ons beoordeeld tijdens de inventarisatie. Als het fundament onvoldoende is om een degelijk, structureel goed werkend en onderhoudbaar InSite op te kunnen bouwen, doen wij u een voorstel om dit op te lossen.

InSite ESS/MSS bevat voor u de volgende onderdelen:

1) Inventarisatie

- Gesprekken met betrokkenen

- Scan inrichting Profit (Organigram, Autorisatie, Dossier-items, Taken, Signalen, Payroll)

- Inventarisatieverslag, Conclusies, Aanbevelingen, Vervolgstappen

2) Documentatie

- Vertaling Inventarisatie naar inrichting InSite

- Overzicht inrichting InSite: Gebruikers, Rollen, Content, Layout

- Overzicht klantwensen uitgewerkt naar ingerichte functionaliteiten

3) Inrichting Medewerkerportaal

- Raadplegen eigen gegevens en toegang tot Dossier

- Verlofaanvraag / Verlofintrekking

- Adreswijziging

- Wijziging Banknummer

- Declaraties

4) Inrichting Managerportaal

- Raadplegen medewerkergegevens en toegang tot Dossier

- Ziekmelden en Hersteld melden medewerkers

- Indienstmelding dmv 3 standaard Medewerker Profielen

- Uitdienstmelden

- Muteren van Salaris, Contract, Organisatie, Rooster, Functie, Instantie

- Verlofregistratie eigen medewerkers

5) Bouw InSite Website met eigen Logo

6) Uitrol & Communicatie

7) Nazorg

- Evaluatie

- Terugkomdag & Overdracht beheer naar staande organisatie

- Schriftelijk advies inzake vervolgtraject