Implementeren is een vak

De keuze voor InSite is eenvoudig.


De implementatie en uitrol is dat zeker niet en mag daarom niet worden onderschat. Dit vergt bewustwording van de impact en de doorlooptijd van een dergelijke verandering. Wij leggen de nadruk op een gedegen voorbereiding. Het gaat om diverse ingewikkelde disciplines als het opstellen van Procesbeschrijvingen, inrichting van het Organigram, inrichting van Autorisatie en Workflows, bouw van de InSiteWebsite en uiteraard de documentatie en beheer van het geheel.Daarnaast heeft de beoogde uitrol een behoorlijke (positieve) impact op uw organisatie. Het is daarom van groot belang dat u deze ‘Change’ goed insteekt en dat u de uitrol binnen uw organisatie voorziet van de juiste communicatie en documentatie. Zo creëert u de benodigde Verbinding binnen uw organisatie die cruciaal is voor het succes van de implementatie.

Zie het als een grootscheepse verbouwing, waarbij u begint bij het fundament. Pas als een stevig fundament is gebouwd, kunt u beginnen met het optuigen van uw gewenste droomhuis. InSiteSquad werkt met strak ingerichte modellen voor de implementatie die wordt uitgevoerd door zeer ervaren Implementatiedeskundigen.

Alleen Senior Consultants die weten hoe het is om HRM & Payroll te implementeren in complexe omgevingen en ook het beheer daarop in te richten zijn geschikt voor de implementatie van InSite.